Podatkowi

Eksperci

Skutecznie i kompleksowo pomagamy w uzyskaniu ulg na działalność badawczo-rozwojową, które są w Polsce dostępne już od 2016 roku.

home

Ulga na działalność
badawczo-rozwojową

Od 2016 r. przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce mogą skorzystać z ulgi na działalność B+R

Zgodnie z definicją przytoczoną w Ustawie praktycznie każda firma niezależnie od jej wielkości, która rozwija swoje produkty lub usługi, poszukuje nowych technologii czy tworzy nowe rozwiązania na własny użytek lub dla swoich klientów może starać się o zwolnienie podatkowe w formie ulgi na działalność B+R.

Jaka jest korzyść finansowa ze stosowania ulgi w 2018 ?

dla każdego przedsiębiorcy we wszystkich rodzajach wydatków

dla przedsiębiorców mających status Centrum badawczo-rozwojowego

Co Nas
Wyróżnia

Nasi specjaliści posiadają ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie powadzenia działalności B+R, pozyskiwania dotacji na projekty innowacyjne i dotyczące B+R a także doświadczenie od początku istnienia ulg podatkowych na B+R  w Polsce.

W czym możemy pomóc?

consulting-1

identyfikacji działalności B+R w firmie

file

weryfikacji spełnienia przesłanek uprawniających do ubiegania się o ulgę podatkową w zakresie B+R

euro

wskazaniu dostępnych ulg i dotacji dla prowadzonych projektów

strategy

przygotowaniu strategii najkorzystniejszego finansowania działalności B+R

diagram

organizacyjnym i prawnym ukształtowaniu działalności, w celu optymalizacji pozyskiwania wsparcia

contract

przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do skorzystania z ulgi podatkowej lub otrzymania dotacji na prowadzenie działalności B+R

accounting

prawidłowym rozliczaniu i dokumentowaniu ponoszonych kosztów, a także we wprowadzeniu odpowiednich zasad ewidencji księgowej i podatkowej

courthouse

w obsłudze kontroli związanej z korzystaniem z ulgi podatkowej lub z otrzymaną dotacją na prowadzenie prac B+R oraz w ewentualnych sporach z instytucjami w tym zakresie

Jak pracujemy w zakresie
ulgi podatkowej na B+R?

Identyfikacja działalności B+R + Audyt zgodności procedur księgowych w kontekście przepisów podatkowych + GRATIS sprawdzenie możliwości pozyskania dotacji na działalność B+R

down-arrow-1

Przygotowanie zestawu rekomendacji do wdrożenia u Zamawiającego

down-arrow-1

Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych w ramach audytu + opracowanie niezbędnych wewnętrznych regulaminów i procedur w zakresie B+R

down-arrow-1

Przygotowanie pism do organu podatkowego o potwierdzenie, że prowadzona dziłalności jest dz. B+R

down-arrow-1

Ustalenie kategorii kosztów i limitów do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2018 rok w podziale na rodzaje działalności B+R

Skontaktuj się z nami

500 181 151

52-315 Wrocław ul. Kobierzycka 20 BA

Wspieramy klientów z całej Polski.

Właścicielem portalu PodatkowiEksperci.pl jest: CERES HOLDING Sp. z o.o.